Voeding

Baby's en jonge kinderen met voedingsproblemen

Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen kunnen zich voordoen bij borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding, kauwen of drinken uit een beker en kunnen zich op verschillende manieren uiten. Zo komt het voor dat een kind veel spuugt, niet wil drinken, zich vaak verslikt of vaak moet kokhalzen tijdens de voeding. Dit kan ouders veel zorgen en stress opleveren.

Er kunnen veel verschillende oorzaken aan deze voedingsproblemen ten grondslag liggen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een anatomisch probleem, zoals een lip-, kaak- of gehemeltespleet, maar ook door medische problemen of ervaringstekorten kunnen voedingsproblemen ontstaan.

Kinderen met sondevoeding

In de praktijk zien wij tevens kinderen met sondevoeding. Het geven van voeding via een sonde kan een (tijdelijke) oplossing zijn, wanneer een kind zelf niet (genoeg) kan eten. Zodra het medisch gezien kan, er voldoende oraal-motorische vaardigheden zijn en ouders er positief tegenover staan, wordt geprobeerd sondevoeding af te bouwen en het kind normaal eet- en drinkgedrag aan te leren.