Preverbale logopedie

Preverbale logopedie

De Praktijk voor Preverbale Logopedie is een gespecialiseerde praktijk die zich richt op kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het gaat dan om logopedische hulp aan baby’s en jonge kinderen met slik- en voedingsproblemen of problemen in de vroege spraak/taalontwikkeling.

De kinderen die door ons gezien worden, maken vrijwel allemaal een 'andere' ontwikkeling door. Dit kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld een syndroom, hersenbeschadiging of ziekte. Soms is het echter nog niet duidelijk wat de ontwikkeling van het kind beïnvloedt. Ook begeleiden wij kinderen die een normale ontwikkeling volgen, maar moeite hebben met borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding of de overgang naar vast voedsel.

Omdat de problematiek in veel gevallen complex is, worden de kinderen vaak door meerdere disciplines begeleid. Wij werken dan ook veel samen met onder andere artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, kinderdagverblijven en stichting MEE.

De praktijk maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Downsyndroom regio Eemland dat bestaat uit een kinderarts (werkzaam in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort), een consulent Opvoeding en Ontwikkeling van Stichting MEE Utrecht, Gooi & Vecht , een kinderfysiotherapeut, een preverbaal logopedist en contactouders van de Stichting Downsyndroom (SDS) Kern Amersfoort en omstreken. Het doel van dit samenwerkingsverband is de zorg rondom kinderen met het Downsyndroom op elkaar af te stemmen.

Om onze kennis en vakbekwaamheid up to date te houden, nemen wij deel aan kwaliteitskringen en specialistische werkgroepen. Bovendien volgen wij erkende bij- en nascholing. De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF). Wij staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister met de aantekening Preverbale Logopedie.