Het syndroom van Down

Bij kinderen met het Downsyndroom kan al heel jong gestart worden met preverbale logopedie, omdat er gedurende het eerste levensjaar een aantal aspecten zijn die aandacht verdienen, zoals het drinken, het eten, de mondmotoriek en de spraak- en taalontwikkeling. Er zijn kinderen die hierbij veel hulp nodig hebben, maar er zijn ook kinderen die de stapjes in de ontwikkeling gemakkelijker maken.

Tegenwoordig is er veel ervaring met preverbale logopedie bij kinderen met Downsyndroom en zien we dat vroege behandeling en adviezen een goede invloed hebben op de ontwikkeling. De begeleiding moet zo veel mogelijk thuis plaatsvinden, zodat er zoveel mogelijk rust en vertrouwdheid is voor ouders/verzorgers en kind.