Communicatie

Communicatie

Vanaf de geboorte is er sprake van communicatie tussen het kind en zijn omgeving. Dit verloopt niet altijd vanzelf.

Bij een uitblijvende of afwijkende communicatieve ontwikkeling is het wenselijk als ouders en kind op weg worden geholpen.

In de therapie gaat de aandacht uit naar het stimuleren van de voorwaarden van de vroege spraak- en taalontwikkeling en het inzetten van middelen om de communicatie te ondersteunen zoals gebaren, foto’s of pictogrammen.