Praktijk

Verwijzing

Voor logopedie is een verwijzing nodig van een arts. Deze vragen we per kalenderjaar. Preverbale logopedie wordt meestal aan huis gegeven. Dit moet echter wel door een arts geïndiceerd zijn en vermeld staan op de verwijzing.

Aanmelden

U kunt uw kind aanmelden voor preverbale logopedie door telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de praktijk. Indien uw kind binnen onze doelgroep valt, zal zo spoedig mogelijk een eerste afspraak gemaakt worden.

Eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek wordt uw hulpvraag verkend en zal de problematiek in kaart worden gebracht. Tevens wordt besproken wat de duur en frequentie van de behandeling zal zijn.

Behandeling

Aan de hand van de verzamelde gegevens zullen behandeldoelen worden opgesteld en evaluatiemomenten worden bepaald. Een normale zitting bestaat uit circa 25 minuten behandeltijd en 5 minuten administratietijd. Een preverbale zitting bestaat uit circa 50 minuten behandeltijd en 10 minuten administratietijd.

Afronding

Als de behandeldoelen behaald zijn of wanneer uw kind niet meer binnen de doelgroep van de praktijk valt, wordt de behandeling afgerond en indien nodig overgedragen. Als een kind een langere periode logopedie nodig heeft, zoals bijvoorbeeld kinderen met het Downsyndroom, behandelen wij tot het moment dat het kind naar speciaal onderwijs of een instelling gaat. Wanneer een kind naar het reguliere basisonderwijs gaat, behandelen wij tot uiterlijk de eerste 6 maanden van het reguliere basisonderwijs. Dit om de school te begeleiden in de communicatie met deze kinderen. De logopedie zal hierna overgedragen worden aan een allround logopedist. Zo nodig helpen wij u bij het zoeken naar een geschikte logopedist bij u in de buurt.

Afmelding

Alle afspraken dienen tenminste 24 uur van tevoren te worden afgemeld. Wij zijn genoodzaakt behandelingen die te laat zijn afgemeld bij de cliënt zelf in rekening te brengen. Deze behandelingen kunnen niet in rekening worden gebracht bij de ziektekostenverzekeraar.

Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Declaraties worden rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan je wensen voldoet. Heb je klachten over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie dan vinden we het fijn dat je dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat je ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen.

Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. De Praktijk voor Preverbale Logopedie volgt deze klachtenregeling.

Cliënt-tevredenheidsonderzoek

Wij zijn geïnteresseerd in uw mening over onze dienstverlening. Daarom voeren wij een klantervaringsonderzoek uit. Doet u mee?

Na afloop van de behandeling vragen wij of u mee wil doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

CTO-Logo

Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd. Klik HIER om meer te lezen over CTO-Logo.

Anoniem

CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Wij kunnen niet zien wat u heeft ingevuld.

Vragenlijst

De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Wilt u meer weten? Vraag het ons!